Event Type 2 Campionato Estivo

Giugno

09giu10:30Gara 6 - Trofeo Montech-Racing Touring FWD- Touring 2 volumi - Touring Truck- Mini - GT 12 - Formula 1

Luglio

21lug10:30Gara 7 - Campionato Estivo Turing 17,5 - GT 12 - Formula 1

Agosto

25ago10:30Gara 8 - Campionato Estivo Touring 17,5 - GT 12 - Formula 1

Settembre

22set10:30Gara 9 - Campionato Estivo Turing 17,5 - GT 12 - Formula 1

Ottobre

13ott10:30Gara 10 - Campionato Estivo Touring 17,5 - GT 12 - Formula 1

X
X